XVII Международный симпозиум по молекулярной спектроскопии высокого разрешения

02-07 июля 2012 года, г. Зеленогорск Ленинградской области

Авторский указатель


A
Adamowicz L.   Alijah A.   Amyay B.   Arapiraca A.   Aratono Ya.   Asselin P.   Aymar M.   Azzam A.  
B
Barbe A.   Barber R.J.   Bernath P.F.   Bertin M.   Biennier L.   Bocquet R.   Bouanich J.-P.   Boulet C.   Bouloufa-Maafa N.   Bray C.   Brown L.R.   Butz A.  
C
Cacciani P.   Campargue A.   Cheung A.S.C.   Civiš S.   Cosléou J.   Coussan S.   Coxon J.   Császár A.G.   Cuisset A.  
D
Daneshvar L.   De Backer M.-R.   Delahaye T.   Dulieu O.  
E
Eliet S.  
F
Fayt A.   Ferber R.   Ferus M.   Fillion J.-H.  
G
Gardez A.   Georges R.   Goubet M.   Guinet M.  
H
Hajigeorgiou P.   Halonen L.   Hartmann J.-M.   Herman M.   Hill C.   Hindle F.   Hu S.-M.   Huet T.   Hutson J.M.  
I
Imasu R.  
J
Jacquemart D.   Jelassi H.   Jeseck P.   Jouzel J.  
K
Kassi S.   Kerl K.   Khelkhal M.   Klincare I.   Kubelík P.   Kumada T.  
L
Lacome N.   Lamouroux J.   Le Roy R.J.   Li G.   Liu A.-W.   Lodi L.   Lu Y.  
M
Ma Q.   Makarewicz J.   Martin C.   Maul C.   Mellau G.   Metsälä M.   Michaut X.   Moazzen-Ahmadi N.   Mohallem J.R.   Mondelain D.   Moszynski R.   Moudens A.   Mouret G.  
N
Ng Y.W.   Nikolayeva O.   Notholt J.  
P
Pang H.F.   Pardanaud C.   Patrascu A.   Pavanello M.   Perry D.   Pirali O.   Plez B.   Pruvost L.   Puzzarini C.  
R
Radi P.   Rey M.   Rizzo Th.R.   Rohart F.   Rothman L.S.   Roy P.  
S
Schlemmer S.   Sigrist M.   Soulard P.   Sousasilva C.   Szidarovszky T.  
T
Tamanis M.   Tennyson J.   Thomas X.   Tipping R.H.   Toon G.C.   Tzeng Wen-Bih  
V
Vaittinen O.   Vexiau R.  
W
Wang L.   Warneke T.  
X
Xie D.  
Z
Zuters V.  
Č
Čermák P.  
А
Адаменков А.А.   Адаменков Ю.А.   Андреев Ю.М.   Анохин Ю.А.   Артюхов В.Я.   Аршинов К.И.   Асеев О.   Асфин Р.Е.   Ахлестин А.Ю.  
Б
Бабаков А.М.   Баранов Ю.И.   Батаев В.А.   Белов С.П.   Богданова Ю.В.   Бойко В.А.   Болдырев Н.Ю.   Борков Ю.Г.   Бояркин О.В.   Букреева Е.Б.   Буланин М.О.   Буланова А.А.   Булдырева Ж.В.   Булычёв В.П.   Буряк И.А.   Бутурлимова М.В.  
В
Вакс В.Л.   Василенко И.А.   Васильченко С.С.   Вдовкин Л.А.   Величко Т.И.   Вигасин А.А.   Вилесов А.   Вилков И.Н.   Воронин Б.А.   Воронина С.С.   Воронина Ю.В.  
Г
Гавва С.П.   Галактионов В.В.   Геннадьев Н.А.   Годунов И.А.   Голубятников Г.Ю.   Гордон Е.Б.   Гордон Ю.Е.   Горячев Л.В.   Гречко М.   Грибанов К.Г.   Григорович Н.М.   Григорьев Г.Ю.   Григорьев И.М.  
Д
Дейчули В.М.   Долгов А.А.   Доманская А.В.   Домрачева Е.Г.   Доронин М.В.   Дударёнок А.С.  
Ж
Жаркова О.М.  
З
Задворных И.В.   Занозина Е.М.   Захаров В.И.   Зенов К.Г.   Зобов Н.Ф.  
И
Иванов С.В.   Ионин А.А.  
К
Казаков В.В.   Казаков В.Г.   Капитанов В.А.   Карапузиков А.А.   Карапузиков А.И.   Карловец Е.В.   Кинявский И.О.   Киселева А.Ю.   Кистенев Ю.В.   Климачев Ю.М.   Климешина Т.Е.   Кобцев В.Д.   Козлов А.Ю.   Козлов Д.Н.   Козодоев А.В.   Колобянин Ю.В.   Колясникова М.Ю.   Компанец В.О.   Котков А.А.   Коузов А.П.   Кочанов В.П.   Кочанов Р.В.   Кошелев М.А.   Крупнов А.Ф.   Крушинский В.В.   Кузьмин Д.А.   Кузьмичёв А.С.   Кюберис А.А.  
Л
Лаврентьева Н.Н.   Ланский Г.В.   Лапинов А.В.   Лаптев В.Б.   Леонов И.И.   Лещишина О.   Локштанов С.Е.   Лугина Н.Э.   Луговской А.А.   Лукашевская А.А.   Люлин О.М.  
М
Макаров А.А.   Макаров Д.С.   Максютенко П.   Маслов Д.В.   Меликова С.М.   Мешков В.В.   Мизус И.И.   Михайленко С.Н.   Морозова Ю.П.   Мочкаев С.В.  
Н
Набиев Ш.Ш.   Надеждинский А.И.   Науменко О.В.   Невдах В.В.   Никитин А.В.   Никифорова О.Ю.  
О
Овсянников Р.И.   Одинцова Т.А.   Опарин Д.В.   Осипов К.Ю.  
П
Пазюк Е.А.   Палкина Л.А.   Панфилов В.А.   Паршин В.В.   Перевалов В.И.   Переславцева А.А.   Петров Н.Н.   Петров С.В.   Петрова Т.М.   Пигульский С.В.   Пискунов Н.Е.   Половцева Е.Р.   Полянский О.Л.   Пономарев Ю.Н.   Понуровский Я.Я.   Попов И.П.   Потапов А.В.   Привезенцев А.И.   Протасевич А.Е.   Пташник И.В.   Пунанова А.Ф.  
Р
Рогожников Г.С.   Родимова О.Б.   Рокотян Н.В.   Рутковский К.С.   Рябов Е.А.   Рябчикова Т.А.  
С
Савостьянов Г.В.   Садовский Д.А.   Семёнов В.М.   Сердюков В.И.   Серов Е.А.   Синица Л.Н.   Синякова Т.Н.   Скалозуб А.С.   Смирнов В.В.   Солодов А.А.   Солодов А.М.   Солуянов А.В.   Ставровский Д.Б.   Стариков В.И.   Старикова Е.Н.   Стельмах О.М.   Степанов Е.В.   Столяров А.В.   Сулакшин С.А.   Сулакшина О.Н.   Сурин Л.А.  
Т
Ташкун С.А.   Телкова Е.С.   Терентьев Р.В.   Тохадзе К.Г.   Третьяков М.Ю.   Тузиков С.А.   Тукачёв Н.В.   Тютерев Вл.Г.  
У
Угольников О.С.  
Ф
Фазлиев А.З.   Фалалеева В.А.   Федосеев Г.В.   Филиппов Н.Н.   Фирсов К.М.   Фомин Б.А.  
Х
Хаттатов В.У.  
Ч
Чекалин С.В.   Чернов В.Е.   Черняева М.Б.   Чеснокова Т.Ю.   Чубченко Я.К.  
Ш
Шайдуко А.В.   Шаповалов Ю.П.   Ширков Л.   Шумилов В.А.  
Щ
Щитов А.М.  
Ю
Юмов Е.Л.   Юрченко С.Н.  
Я
Яковлев Н.Н.   Яценко А.С.