The XIX Symposium on High Resolution Molecular Spectroscopy

July 01-05, 2019, Nizhny Novgorod

Local Committee

 1. Tretyakov Mikhail Yu., Dr, Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia - Chairman
 2. Galanina Tatyana, Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia - Secretary
 3. Balashov Aleksandr Andreevich, bachelor, Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia; State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia
 4. Koroleva Aleksandra O., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 5. Koshelev Maxim А., Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 6. Kyuberis Aleksandra A., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 7. Makarov Dmitrii S., Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 8. Makhnev Vladimir Yu., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 9. Ovsyannikov Roman I., Dr., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 10. Vilkov Ilya N., Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia
 11. Zobov Nikolai Fedorovich, PHD, Institute of Applied Physics RAS, Nizhny Novgorod, Russia